Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu tính bền vững mô hình sản xuất chè an toàn tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thu Hường
Thông tin xuất bản: Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường ,Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Thái Nguyên ,Tân Cương ,An toàn thực phẩm ,Sản xuất chè ,Tính bền vững ,Phát triển bền vững ,Môi trường
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, CRES - Master Theses
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)