Dữ liệu biên mục

Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng: Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Dương, Nguyễn Thanh Phương
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Chất lượng giáo dục, Trường cao đẳng, Tài chính ngân hàng
Danh mục: Luận án, luận văn, IEQA - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục-- Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)