Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm bộ chỉ số thực hiện cốt lõi trong đánh giá công tác quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng công nghiệp Dệt May Thời trang Hà Nội  : Luận văn ThS. Giáo dục học
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Văn Trung
Thông tin xuất bản: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Chỉ số thực hiện, Đánh giá giáo dục, Chỉ số hiệu quả cốt yếu
Danh mục: Luận án, luận văn, IEQA - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến chỉ số thực hiện Chỉ số thực hiện (KPIs) trên thế giới, khung lý thuyết về chỉ số thực hiện... Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng công nghiệp Dệt May Thời trang Hà Nội. Nghiên cứu xây (...)#Electronic Resources#Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)