Dữ liệu biên mục

Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cao Su (nghiên cứu trường hợp tại Công ty Cao su Phú Riềng) : Luận văn ThS. Giáo dục học
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Phong Phú
Thông tin xuất bản: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Giáo dục đại học, Sinh viên tốt nghiệp, Công việc, Đánh giá chất lượng
Danh mục: Luận án, luận văn, IEQA - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014#Trình bày tổng quan về chất lượng giáo dục, năng lực, năng lực người tốt nghiệp, các quan điểm về người tốt nghiệp, các thang nhận thức trong đào tạo. Khái quát thực trạng đào tạo tại trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su tìm hiểu được những ưu điểm, những mặ (...)#Electronic Resources
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)