Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu đánh giá chất lượng chương trình liên kết quốc tế bậc đại học theo mô hình TQM: trường hợp chương trình đào tạo Kế toán, phân tích và kiểm toán liên kết giữa Khoa Quốc tế, ĐHQGHN với đại học Kĩ thuật quốc gia Tambov, Liên bang Nga : Luận văn Th
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Phan Quang
Thông tin xuất bản: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Quản lý chất lượng tổng thể ,Giáo dục đại học ,Liên kết đào tạo ,Chương trình đào tạo ,Đánh giá chất lượng
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, IEQA - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)