Dữ liệu biên mục

Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành (Nghiên cứu trường hợp tại trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP. Hồ Chí Minh) : Luận văn ThS. Giáo dục học
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Văn, Thị Thanh Tuyền
Thông tin xuất bản: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Đánh giá chất lượng, Chất lượng giáo dục, Kiến thức chuyên ngành, Mức độ hài lòng, Giáo dục đại học
Danh mục: Luận án, luận văn, IEQA - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Trình bày cơ sở lý luận chất lượng và chất lượng trong giáo dục đại học; cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng; các mô hình sử dụng chỉ số hài lòng của khách hàng. Giới thiệu khái quát về trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành (...)#Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)