Dữ liệu biên mục

Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành (Nghiên cứu trường hợp tại trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP. Hồ Chí Minh) : Luận văn ThS. Giáo dục học
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Văn, Thị Thanh Tuyền
Thông tin xuất bản: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Đánh giá chất lượng ,Chất lượng giáo dục ,Kiến thức chuyên ngành ,Mức độ hài lòng ,Giáo dục đại học
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, IEQA - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)