Dữ liệu biên mục

Phân tích mối tương quan giữa điểm thi tuyển sinh đầu vào và điểm thi tốt nghiệp THPT hai môn Toán và Ngữ văn của học sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Cao Sơn
Thông tin xuất bản: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Điểm thi, Mối tương quan, Chất lượng giáo dục, Đánh giá giáo dục
Danh mục: Luận án, luận văn, IEQA - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Trình bày cơ sở lý luận liên quan đến mối tương quan giữa điểm thi đầu vào và điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) của 2 môn Toán và Ngữ văn. Phân tích và tìm hiểu mối tương quan đó để biết được những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của các kì thi. (...)#Electronic Resources#Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)