Dữ liệu biên mục

Từ trường của vi cấu trúc từ với biến thiên từ trường lớn : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano ( Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Bùi, Viết Chung
Thông tin xuất bản: H. : Trường Đại học Công nghệ
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Từ trường, Vi cấu trúc từ, Công nghệ Nano
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)