Dữ liệu biên mục

Giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù – một số khía cạnh về hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự : Luận văn ThS. Luật: 603801
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Ngô, Việt Khoa
Thông tin xuất bản: H. : Khoa Luật
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Luật Hình sự ,Việt Nam ,Thi hành án hình sự ,Luật và pháp chế
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)