Dữ liệu biên mục

Giáo dục pháp luật cho phạm nhân - Qua thực tiễn tại Trại giam Quảng Ninh thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp của Bộ Công an : Luận văn ThS. Luật: 603801
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Bùi, Văn Khương
Thông tin xuất bản: H. : Khoa Luật
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Giáo dục pháp luật, Pháp luật, Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)