Dữ liệu biên mục

Hiệu lực pháp lý của Đảo trong phân định biển theo Pháp luật và thực tiễn quốc tế : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Thị Tuyết Lê
Thông tin xuất bản: H. : Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Luật biển, Đảo, Hiệu lực pháp lý, Luật quốc tế
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)