Dữ liệu biên mục

Tự do hóa thương mại trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và tác động tới thương mại quốc tế của Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế học: 60 31 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Bùi, Hồng Cường
Thông tin xuất bản: H. : Trường Đại học Kinh tế
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Tự do hóa thương mại, Thương mại, ASEAN, Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)