Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu những nhân tố tác động tới mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam : Luận án TS. Kinh doanh: 60 34 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Hoàng, Thị Bảo Thoa
Thông tin xuất bản: H. : Trường Đại học Kinh tế
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Người tiêu dùng, Tiêu dùng, Nghiên cứu
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)