Dữ liệu biên mục

Các tội phạm về mại dâm trong luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Nguyên) : Luận văn ThS. Luật: 603801
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Vũ, Thị Lệ Hằng
Thông tin xuất bản: H. : Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Luật hình sự, Việt Nam, Mại dâm, Luật và pháp chế
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)