Dữ liệu biên mục

Tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thành An - Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Huyền
Thông tin xuất bản: H. : Trường Đại học Kinh tế
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Quản trị kinh doanh ,Nhân sự ,Tuyển dụng
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)