Dữ liệu biên mục

Chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Nữ
Thông tin xuất bản: H. : Trường Đại học Kinh tế
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng, Dịch vụ ngân hàng
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)