Dữ liệu biên mục

Tự do di chuyển lao động trong Cộng đồng kinh tế ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Thương
Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Asean, Người lao động, Nguồn nhân lực
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)