Dữ liệu biên mục

Chất lượng nhân lực của Viện Nghiên cứu Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt
Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý: 91 tr.
Từ khóa: Quản lý ,Nguồn nhân lực ,Chất lượng
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)