Dữ liệu biên mục

Đánh giá giảng viên đại học theo hướng chuẩn hóa trong giai đoạn hiện nay
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Trần, Xuân Bách
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 251 tr.
Từ khóa: Giáo dục đại học, Giảng viên đại học, Quản lý giáo dục, Đánh giá
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)