Dữ liệu biên mục

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường tiểu học thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Đỗ, Đức Minh
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 126 tr.
Từ khóa: Dạy học với sự hỗ trợ của máy tính, Giáo dục tiểu học, Chương trình hoạt động, Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)