Dữ liệu biên mục

Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo cải cách hành chính nhà nước từ năm 2001 đến năm 2008
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Phan, Thị Thanh Nhàn
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý: 115 tr.
Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam ,Đảng bộ thành phố Hà Nội ,Cải cách hành chính ,Hà Nội
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)