Dữ liệu biên mục

Áp dụng các phương pháp tiên tiến trong xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Lý, Thị Thu Hiền
Thông tin xuất bản: ĐHQGHN
Số trang:
Tình trạng vật lý: 125 tr.
Từ khóa: Doanh Nghiệp ,Quản trị doanh nghiệp ,Quản trị kinh doanh
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)