Dữ liệu biên mục

Áp dụng các phương pháp tiên tiến trong xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Lý, Thị Thu Hiền
Thông tin xuất bản: ĐHQGHN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 125 tr.
Từ khóa: Doanh Nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận của việc xác định giá trị doanh nghiệp, nghiên cứu các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp đang được sử dụng phổ biến trên thế giới; Đánh giá thực trạng việc xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian qua, nêu những ưu điểm và hạn chế của các phương pháp đang được áp dụng ở Việt Nam; Đưa ra giải pháp để áp dụng được các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tiên tiến ở Việt Nam: cổ phần hoá, phát triển thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)