Dữ liệu biên mục

Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ của người chăm sóc bệnh nhân ung thư (Nghiên cứu trường hợp tại Bệnh viện K)
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Lương, Bích Thủy
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Công tác xã hội ,Bệnh nhân ung thư ,Chăm sóc bệnh nhân ,Bệnh viện
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)