Dữ liệu biên mục

Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ của người chăm sóc bệnh nhân ung thư (Nghiên cứu trường hợp tại Bệnh viện K)
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Lương, Bích Thủy
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Công tác xã hội, Bệnh nhân ung thư, Chăm sóc bệnh nhân, Bệnh viện
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)