Dữ liệu biên mục

Giáo dục đạo đức cho học viên các trường Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Phạm, Minh Văn
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh học, Giáo dục đạo đức, Công an nhân dân
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)