Dữ liệu biên mục

Chính sách của Mỹ đối với quá trình hiện thực hóa cộng đồng ASEAN những năm đầu thế kỷ 21
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Trần, Vĩnh Tiến
Thông tin xuất bản: H. : ĐHKHXH&NV
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 111 tr.
Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Cộng đồng ASEAN, Mỹ, Chính sách đối ngoại
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)