Dữ liệu biên mục

Hợp tác đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu trong ASEAN những năm đầu thế kỷ 21
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Trang
Thông tin xuất bản: H. : ĐHKHXH&NV
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 108 tr.
Từ khóa: ASEAN, Hợp tác quốc tế, Biến đổi khí hậu, Quan hệ quốc tế
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)