Dữ liệu biên mục

Hợp tác đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu trong ASEAN những năm đầu thế kỷ 21
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Trang
Thông tin xuất bản: H. : ĐHKHXH&NV
Số trang:
Tình trạng vật lý: 108 tr.
Từ khóa: ASEAN ,Hợp tác quốc tế ,Biến đổi khí hậu ,Quan hệ quốc tế
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)