Dữ liệu biên mục

Tính đặc thù trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Thị Huyền
Thông tin xuất bản: H. : ĐHKHXH&NV
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 111 tr.
Từ khóa: Nhà nước pháp quyền, Đặc thù, Xã hội chủ nghĩa, Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)