Dữ liệu biên mục

GÁN NHÃN ĐỐI TƯỢNG DỰA VÀO KỸ THUẬT NHẬN DẠNG
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Vũ Quang
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: TÓM TẮT LUẬN VĂN "GÁN NHÃN ĐỐI TƯỢNG DỰA VÀO KỸ THUẬT NHẬN DẠNG"
Danh mục: Luận án, luận văn, ITI - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận văn gồm phần mở đầu, phần kết luận và 3 chương, nội dung các chương như sau:Chương 1: Khái quát về gán nhãn và bài toán nhận dạng đối tượng Chương này khái quát lại cơ bản những kiến thức về bài toán gán nhãn gồm xử lý ảnh và gán nhãn trong xử lý ảnh. Đồng thời nói về bài toán nhận dạng đối tượng, vai trò và tầm quan trọng của bài toán nhận dạng đối tượng, các phương pháp nhận dạng đối tượng cũng như một số hệ thống nhận dạng đối tượng nổi tiếng trên thế giớiChương 2: Một số vấn đề trong nhận dạng đối tượng sử dụng mạng nơronChương 2 đề cập đến một số vấn đề trong nhận dạng đối tượng sử dụng mạng nơron. Mô tả kiến trúc của một hệ thống nhận dạng đối tượng sử dụng mạng nơron nhân tạo và cách thiết kế, huấn luyện mạng nơron nhân tạo cho việc nhận dạng.Chương 3: Chương trình thử nghiệmChương này áp dụng các kiến thức nghiên cứu trong chương 1 và chương 2, sử dụng mạng nơron nhiều lớp lan truyền ngược và kỹ thuật gán nhãn để xây dựng một chương trình nhận dạng ký tự.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)