Dữ liệu biên mục

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG PHẦN MỀM
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Thị Hòa
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: TÓM TẮT LUẬN VĂN "NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG PHẦN MỀM"
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, ITI - Master Theses
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)