Dữ liệu biên mục

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG PHẦN MỀM
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Thị Hòa
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: TÓM TẮT LUẬN VĂN "NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG PHẦN MỀM"
Danh mục: Luận án, luận văn, ITI - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: luận văn có những nội dung như sau: Luận văn tổng hợp lý thuyết về kiểm thử phần mềm và kiểm thử tự động - một giải pháp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động kiểm thử phần mềm. Luận văn mô tả phương pháp kiểm thử hướng dữ liệu và phương pháp kiểm thử hướng từ khóa. Nền tảng lý thuyết này sẽ được thử nghiệm trong luận văn này. Luận văn đã mô tả từng bước quá trình áp dụng kiểm thử hướng dữ liệu và hướng từ khóa vào kiểm thử một hệ thống trong thực tế, góp phần giảm chi phí việc kiểm thử một số sản phẩm phần mềm.Cấu trúc của luận vănVới mục tiêu xây dựng giải pháp tự động hóa cho kiểm thử hồi qui, luận văn được chia làm bốn chương:Chương I: Tổng quan kiểm thử tự độngChương này giới thiệu về khái niệm kiểm thử, kiểm thử tự động, vai trò và lợi ích khi ứng dụng kiểm thử tự động trong hoạt động kiểm thử phần mềm. Chương này cũng trình bày các bước để tiếp cận kiểm thử tự động cũng như các vấn đề có thể gặp phải trong quá trình áp dụng kiểm thử tự động.Ngoài ra cũng tổng hợp về tình hình thị trường của kiểm thử tự động, tình hình nghiên cứu áp dụng kiểm thử tự động hiện nay.Chương II: Giải pháp kiểm thử tự động hướng dữ liệu và hướng từ khóaTừ những nghiên cứu ở Chương I, chương này giới thiệu hai giải pháp kiểm thử tự động hướng dữ liệu và hướng từ khóa. Chương III: Thử nghiệm kiểm thử hướng dữ liệu và từ khóaChương này giới thiệu sơ lược với bạn đọc về phần mềm quản lý quảng cáo trực tuyến Ads Editors. Lý do cần thiết phải xây dựng hệ thống kiểm thử tự động để kiểm thử cho hệ thống Ads Editors. Đưa ra các bước xây dựng kiểm thử hướng dữ liệu và hướng từ khóa trong việc áp dụng kiểm thử tự động chức năng “Post changes/ Get changes”.Chương IV: Kết luận và khuyến nghịTrong chương này, chúng tôi sẽ tổng kết lại các kết quả và đóng góp mà việc thực hiện đề tài đem lại. Ngoài ra, chúng tôi cũng đề xuất các phương hướng nghiên cứu tiếp theo, nhằm giúp cho đề tài trở nên hoàn thiện hơn.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)