Dữ liệu biên mục

ÁP DỤNG CÁCH TIẾP CẬN KIẾN TRÚC TỔNG THỂ TRONG QUY HOẠCH ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: TÓM TẮT LUẬN VĂN "ÁP DỤNG CÁCH TIẾP CẬN KIẾN TRÚC TỔNG THỂ TRONG QUY HOẠCH ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC "
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, ITI - Master Theses
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)