Dữ liệu biên mục

ÁP DỤNG CÁCH TIẾP CẬN KIẾN TRÚC TỔNG THỂ TRONG QUY HOẠCH ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: TÓM TẮT LUẬN VĂN "ÁP DỤNG CÁCH TIẾP CẬN KIẾN TRÚC TỔNG THỂ TRONG QUY HOẠCH ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC "
Danh mục: Luận án, luận văn, ITI - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này là tìm hiểu một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúc Tổng Thể trên thế giới và môi trường ứng dụng CNTT tại Việt Nam, từ đó đưa ra một số đề xuất phương pháp luận xây dựng Kiến trúc Tổng thể trong môi trường Việt Nam, áp dụng cụ thể trong bài toán: “Áp dụng cách tiếp cận kiến trúc tổng thể trong Quy hoạch Đài truyền hình kỹ thuật số VTC”.Chương đầu của luận văn trình bày các khái niệm cơ bản về Kiến trúc Tổng thể và Khung Kiến trúc từ đó làm nổi bật sự cần thiết của việc xây dựng quy hoạch tổng thể để phát triển của bất kỳ cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp nào.Chương 2 trình bày về Tổng quan các phương pháp luận xây dựng Kiến trúc Tổng thểChương 3 trình bày về bối cảnh Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sau khi chuyển đổi đơn vị chủ quản.Chương cuối cùng đưa ra đề xuất Quy hoạch Đài truyền hình kỹ thuật số VTC trong bối cảnh mới.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)