Dữ liệu biên mục

HỆ THỐNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, CÁC CHUẨN KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở VIỆT NAM
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Khánh Hòa
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Tóm tắt luận văn hệ thống chức danh nghề nghiệp, các chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin và giải pháp đổi mới đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, ITI - Master Theses
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)