Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ wifi diện rộng
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đàm Công Dũng
Thông tin xuất bản:
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Tóm tắt luận văn, Kiến trúc hệ thống quản lý, Công nghệ thông tin
Danh mục: Luận án, luận văn, ITI - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Mục tiêu của luận văn này là đưa ra được kiến trúc của hệ thống quản lý, các kịch bản dịch vụ cho nhà cung cấp dịch vụ wifi diện rộng, áp dụng cụ thể cho công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông VNPT-TECHNOLOGYChương đầu của luận văn trình bày các xu hướng về công nghệ kết nối Internet di động cũng như xu hướng người dùng sử dụng Internet, từ đó làm nổi bật về sự tất yếu hình thành nhà cung cấp dịch vụ Wifi diện rộng.Chương tiếp theo trình bày tổng quan các thành phần cấu thành của nhà cung cấp dịch vụ Wifi diện rộng, đồng thời phân tích hiện trạng thị trường cung cấp dịch vụ Wifi tại Việt Nam cũng như một số nhà cung cấp dịch vụ Wifi diện rộng tiêu biểu trên thế giới.Chương cuối cùng đưa ra đề xuất xây dựng hệ thống quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ Wifi diện rộng, ứng dụng cho công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông VNPT-TECHNOLOGY và một số kết quả đạt được cũng như hướng phát triển tiếp theo
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)