Dữ liệu biên mục

Văn hóa doanh nghiệp trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Việt Dũng
Thông tin xuất bản: ĐHQG
Số trang:
Tình trạng vật lý: 109 tr.
Từ khóa: Văn hóa doanh nghiệp ,Doanh Nghiệp ,Quản trị kinh doanh
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)