Dữ liệu biên mục

Chính sách quản lý rừng và sinh kế bền vững cho cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Vân
Thông tin xuất bản: CRES, VNU
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Chính sách quản lý rừng ,Sinh kế bền Vững ,Dân tộc thiểu số
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, CRES - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)