Dữ liệu biên mục

“Nghiên cứu tiếp cận sinh thái nhân văn vào đánh giá tính bền vững của việc phát triển nuôi tôm tại vùng nuôi tập trung ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định”
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Loan
Thông tin xuất bản: CRES, VNU
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Sinh thái nhân văn ,Phát triển nuôi tôm ven biển ,CRES
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, CRES - Master Theses
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)