Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nguy cơ tổn thương và đề xuất định hướng ứng phó tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Hoàng Anh Huy
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc Gia
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Biển đổi khí hậu ,Nguy cơ tổn thương ,Xác định ứng phó ,CRES
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, CRES - Master Theses
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)